Janko

Janko žil na malej dedine,
v dobrej rodine, každého mal rád,
hral aj v mestskej disko skupine,
keď ho povinne povolal štát.

Zraz brancov bol v miestnom kine,
o 8. hodine odchádza vlak,
posledný krát objímeš milú
a za chvíľu sa jej vráti chlap.

la la la la la lala la la ...

Na vojne však Janko mal smolu,
keď mu nohu rozmliaždil tank,
tak v civile prestal piť Colu,
dal sa na pivo a je z neho punk !

la la la la la lala la la ...

  späť


© 2005website by "Karči"