Na Slovensku

Nálada tu dobrá je,
každý sa tu raduje.
Každý sa tu raduje
a tancuje a má rád všetkých.

Na Slovensku, hej, na Slovensku, na Slovensku.

Bližný bližného miluje,
nik sa nepretvaruje.
Každý sa tu raduje
a pracuje pre blaho všetkých.
Nikto neintriguje, nebonzuje,
život je skvelý.

Na Slovensku, najlepšie je na Slovensku.
Na Slovensku, najkrajšie je na Slovensku.
Na Slovensku, ja chcem žiť tu na Slovensku.
Na Slovensku, v spoločnom Československu.


  späť


© 2005website by "Karči"