Nech žijeme !

Máme sa všetci dobre, nám už nič nechýba,
nech žijeme !
Všetci už všetko máme, blahobyt prekvitá,
nech žijeme !

Len stále vpred, mocným pre radosť,
všetci sa radujeme, spoločne budujeme
našu spoločnosť !
Len stále vpred, mocným pre radosť,
všetci sa radujeme, spoločne budujeme
našu spoločnosť !

Obchody preplnené kvalitným tovarom,
nech žijeme !
Každý sa po večeroch prehŕňa v peniazoch,
nech žijeme !

Len stále vpred, mocným pre radosť,
všetci sa radujeme, spoločne budujeme
našu spoločnosť !
Len stále vpred, mocným pre radosť,
všetci sa radujeme, spoločne budujeme
našu spoločnosť !

Sídliská vyzdobíme krásnymi heslami,
nech žijeme !
Spievame, budujeme, nič nás nezastaví,
nech žijeme !

Len stále vpred, mocným pre radosť,
všetci sa radujeme, spoločne budujeme
našu spoločnosť !
Len stále vpred, mocným pre radosť,
všetci sa radujeme, spoločne budujeme
našu spoločnosť !


  späť

© 2005website by "Karči"