Pakáreň

Pa pa pa pa pa pa pa pa pa
šá la la ú jé !
Pa pa pa pa pa pa pa pa pa
šá la la ú jé !

Ka ka ka ka ka ka ka ka ka
šá la la ú jé !
Ka ka ka ka ka ka ka ka ka
šá la la ú jé !

Pakáreň, život je pakáreň,
šá la la ú jé !
Pakáreň, život je pakáreň,
šá la la ú jé!

Život je ... pakáreň ! Život je ... pakáreň !
Život je ... pakáreň ! Život je ... pakáreň !
Život je ... pakáreň ! Život je ... pakáreň !
Pakáreň, pakáreň, pakáreň, pakáreň !


  späť


© 2005website by "Karči"