Všetko je prázdne

Všetko je prázdne vôkol mojej hlavy,
tá nie je prázdna, sú v nej obavy.
Všetko je prádzne okolo mňa,
všetko je chladné a bez ohňa.

Všetko je prázdne, všetko je prázdne.

Prázdné sú domy a prázdna je cesta,
vedúca cez prázdno do môjho mesta.
Prázdne sú rieky a prádzne sú sady,
prázdni sú ľudia a prázdne sú hrady.

Všetko je prázdne, všetko je prázdne.

Prázdne sú miesta v autobuse,
prázdna je rakva pri funuse.
Prázdne je všetko okrem našich hláv,
tie sú plné strachu a veľkých obáv.

Všetko je prázdne, všetko je prázdne.

  späť

© 2005website by "Karči"