Prečo je život taký ?

Igor má rád Evu, Eva jeho nie
a tak preto Igor, stále smutný je.
Eva chce mať Vojta, Vojto Evu nie
a tak preto Eva, stále smutná je.

Imro chce ísť do Viedne, úrad vraví nie.
a tak preto Imro, stále smutný je.
Braňo nechce na vojnu, úrad ho však núti
a tak preto Braňo stále pije a smúti.

Prečo je život taký smutný ?
Prečo je život mladých smutný ?
Prečo je život taký smutný ?
Prečo ? Prečo ? Prečo ? Prečo ?

  späť


© 2005website by "Karči"