Všetko je dnes O.K.

Všetko je dnes o.k., všetko je all right,
každému je dobre, každému je fajn,
dnes sa každý smeje a dobre zabáva,
teplé slnko hreje, je skvelé nálada.

Všetko je dnes o.k., všetko je all right,
každému je dobre, každému je fajn,
dnes sa každý smeje a dobre zabáva,
teplé slnko hreje, je skvelé nálada.

My nerebelujeme lebo dobre žijeme,
čestne pracujeme a potom sa opijeme!

Všetko je dnes o.k., všetko je all right,
každému je dobre, každému je fajn,
dnes sa každý smeje a dobre zabáva,
teplé slnko hreje, je skvelé nálada.

My nerebelujeme lebo dobre žijeme,
čestne pracujeme a potom sa opijeme!

My nerebelujeme lebo dobre žijeme,
čestne pracujeme a potom sa opijeme!


  späť

© 2005website by "Karči"